Home

Welkom op de website van International Genealogy Services ! Apg

Een professioneel onderzoeksbureau dat wereldwijd assistentie verleent aan al wie zich in het leven van zijn voorouders wil verdiepen. Naast stamboomonderzoek is International Genealogy Services ook de bevoorrechte partner van notarissen en advocaten bij het opsporen van erfgenamen, begunstigden van levensverzekeringen, eigenaars van verlaten panden...

Illustratil Accueil


        International Genealogy Services komt tussen in : 

  • genealogisch en historisch onderzoek in archieven tussen de 15de en 20ste eeuw
  • opsporing erfgenamen in Frankrijk en het buitenland
  • huizenonderzoek : opzoeking van eigenaars van verlaten panden of gronden en het schrijven van de  geschiedenis van uw pand of uw perceel
  • speurwerk naar onbekende of begunstigden van levensverzekeringen
  • vormgeving en publicatie van genealogische & historische naslagwerken
  • het verzamelen van akten en het opstellen van stambomen
  • organisatie van genealogische workshops en genealogisch toerisme
  • administratieve & vertaal ondersteuning in Nederlands, Frans, Engels en Duits

Wie is International Genealogy Services ?

International Genealogy Services -gevestigd in Frankrijk- is opgericht door de ervaren historica An STOFFERIS (geb. 1976 in België).

Van jongs af aan is zij gefascineerd door genealogie. Zij studeerde dan ook geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven met als specialisatie cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen, Nieuwe tijd en Nieuwste tijd. In 1996 zette An STOFFERIS haar eerste schreden op het onderzoekspad met het verrichten van een uitgebreid genealogisch onderzoek naar de afstamming van de Belgische wetenschapper Joseph PLATEAU (1801-1883). 

De veelvuldige bezoeken aan PLATEAUS' nazaten die daaruit voortvloeiden, gaven aan An STOFFERIS directe toegang tot een zeer groot aantal rechtstreekse bronnen voor de geschiedenis van deze familie. Enkele van deze bronnen zijn tot op heden totaal onbekend gebleven en gaven haar de mogelijkheid om heel wat nieuwe wetenschappelijke en familiale gegevens aan het licht te brengen. 

Daardoor werd zij auteur van een biografisch artikel betreffende de Doornikse decoratieschilder Antoine PLATEAU (1759-1815) :  A. Bergmans & A. Stofferis, un des meilleurs peintres de fleurs de son temps - Biographie d'Antoine Plateau, dans Een belvedère aan de Schelde. Paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797), Bruxelles, 2010, p. 557.

In 2004 behaalde An STOFFERIS haar master's degree in Tourism & Management aan de Universiteit Businesschool Antwerpen. In datzelfde jaar vestigde zij zich in Frankrijk om er op de Belgische Ambassade van Parijs te werken, maar de passie voor geschiedenis en genealogie bleef voortbestaan. 

Zo'n twee jaar geleden besloot An STOFFERIS haar genealogische kennis bij te schaven door een cursus 'Généalogie familiale, successorale & foncière' te volgen. An STOFFERIS is lid van het Syndicat de généalogistes de France 'SYGENE'  (www.sygene.fr) en zij is eveneens lid van de Association of Professional Genealogists (http://www.apgen.org) en  van ' Interpret Europe ' (www.interpret-europe.net).

De beroepsaansprakelijkheid van International Genealogy Services SAS wordt gedekt door MMA IARD met contractnummer 120133171.