Soms kan het zijn dat er omtrent de identiteit van een rekening- en verzekeringshouder onzekerheid bestaat. Of de begunstigde is overleden en er is onduidelijkheid met betrekking tot zijn eventuele afstamming. International Genealogy Services Belgium kan u dan helpen bij het realiseren van een erfgenamenonderzoek en het lokaliseren van de rechthebbenden. Dit opsporingswerk kan zowel in het binnen als in het buitenland met succes uitgevoerd worden.

Foto handen