Heel regelmatig sterft iemand 'ab intestat', dat wil zeggen 'zonder testament'. In het kader van deze vacante nalatenschap wordt International Genealogy Services Belgium gemandateerd door een professioneel (bv. notaris of advocaat) en lanceert vervolgens een genealogisch onderzoek in alle openbare informatiebronnen. International Genealogy Services tracht alzo het spoor van iedereen terug te vinden tot de uiteindelijke lokalisatie van alle overlevende erfgenamen.

Of u heeft weleens problemen met een niet meewerkende overheidsadministratie dan wel dient er een breedvoerig genealogisch onderzoek uitgevoerd te worden met de nood aan bijkomende documenten uit het binnen- en buitenland. U bent daarom bij International Genealogy Services Belgium op het juiste adres!

Door ons internationaal netwerk kunnen wij vrijwel in ieder land erfgenamenonderzoek uitvoeren en de benodigde documenten (bv. testamenten en allerlei akten uit de burgerlijke stand...) opvragen.

Oude foto