Doorgaans is het onmogelijk de totaalprijs van een genealogische opdracht in te schatten. Een en ander hangt af van de duur van een onderzoek, de verwikkelingen tijdens een onderzoek, de aard en de techniciteit van een dossier. Bij de eerste consultatie kan evenwel een voorzichtige inschatting worden gemaakt. Een offerte voor een onderzoek is gratis.  Wij vragen u alles samen te brengen omtrent de bekende generaties en ons eveneens een overzicht te bezorgen van welke bronnen er reeds werden geraadpleegd. Enkel op die manier kunnen wij een realistische offerte maken.  

TARIEVEN

Onze honorariumstructuur is transparant en flexibel.
In het kader van erfrechterlijk onderzoek werken wij op basis van een vooropgesteld honorarium of volgens het internationale gebruik dat als algemene regel een variabele vergoeding voorziet, namelijk een percentage van de nalatenschap. Het tarief wordt op voorhand in een bestek gecommuniceerd.
Wij respecteren het principe om nooit de overeengekomen raming te overschrijden of supplementaire kosten te maken zonder uitdrukkelijk akkoord van onze klant.

Boekhouding