International Genealogy Services Belgium

Een professioneel onderzoeksbureau -opgericht door An STOFFERIS en gevestigd in BELGIE- dat assistentie verleent bij internationaal genealogisch onderzoek en wereldwijde opsporing. Ook al beschikt u over weinig basisinformatie, alsnog is International Genealogy Services Belgium in staat om genealogisch onderzoek uit te voeren en te coördineren. International Genealogy Services Belgium tracht als erfrechtelijke genealogen de begunstigden en de nabestaanden van nalatenschappen terug te vinden, waardoor het best mogelijk is dat wij met u in contact treden. Ofwel omdat wij denken dat u de begunstigde bent die wij zoeken; dan wel omdat u de persoon of de familie kent die wij opsporen.

International Genealogy Services Belgium opereert zodoende op nationaal- en internationaal vlak in nauwe samenwerking met andere onderzoekers (bv. juridisch opgeleide medewerkers) en erfrechtelijke genealogen.

International Genealogy Services Belgium biedt zijn klanten een brede waaier aan dienstverlening en is derhalve de bevoorrechte partner van notarissen, advocaten, financiële instellingen en verzekeraars. Bovendien stelt genealogisch onderzoek ons eveneens in de mogelijkheid om personen met een recht op een niet opgeëist vermogen op te sporen. Behoudens erfgenamenonderzoek kunnen wij u ook helpen in uw zoektocht naar eigenaars van verlaten panden.

Dit meeslepend onderzoekswerk heeft ons ondermeer in staat gesteld om talrijke families te herenigen en hen boeiende informatie te geven over hun familiegeschiedenis!

An Stofferis Home

Notarissen en Advocaten

International Genealogy Services Belgium uw geprivilegieerde partner voor internationaal erfgenamenonderzoek!

Financiële instellingen en Verzekeraars

International Genealogy Services Belgium uw assistent in het  speurwerk naar het opsporen van rekening -en polishouders en hun erfopvolgers!

Ongeclaimde tegoeden - vereffenaars

Geld - tegoeden- waarvan niet bekend is wie er recht op heeft!

International Genealogy Services Belgium

staat voor:

  • Opsporing erfgenamen in de BENELUX-landen en daarbuiten
  • Huizenonderzoek: opzoeking van eigenaars van verlaten panden of gronden
  • Speurwerk naar onbekenden of begunstigden van testamenten, slapende tegoeden of verzekeringspolissen
  • Het verzamelen van akten en allerhande certificaten -zowel in binnen- als in buitenland- en indien nodig kunnen deze stukken gelegaliseerd worden en voorzien van een apostille
  • Via ons internationaal netwerk kunnen wij bijna in ieder land genealogisch onderzoek uitvoeren, notariële akten e.a. opvragen en contracten afsluiten met buitenlandse erfgenamen
  • Een vertaalondersteuning in diverse talen van beëdigde vertalers

WIJ ZIJN LID VAN DIVERSE INTERNATIONALE GENEALOGISCHE ORGANISATIES

Wie is International Genealogy Services Belgium?

International Genealogy Services Belgium -gevestigd nabij Gent (BELGIE)- is opgericht door de ervaren historica An STOFFERIS (geb. 1976 in België). Van jongs af aan is An STOFFERIS gefascineerd door genealogie. Zij studeerde dan ook geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven met als specialisatie cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen, Nieuwe tijd en Nieuwste tijd. In 1996 zette An STOFFERIS haar eerste schreden op het onderzoekspad met het verrichten van een uitgebreid genealogisch onderzoek naar de afstamming van de Belgische wetenschapper Joseph PLATEAU (1801-1883).

De veelvuldige bezoeken aan PLATEAUS' nazaten die daaruit voortvloeiden, gaven aan An STOFFERIS directe toegang tot een zeer groot aantal rechtstreekse bronnen voor de geschiedenis van deze familie. Enkele van deze bronnen zijn tot op heden totaal onbekend gebleven en gaven haar de mogelijkheid om heel wat nieuwe wetenschappelijke en familiale gegevens aan het licht te brengen.
Vervolgens werd zij auteur van een biografisch artikel betreffende de Doornikse decoratieschilder Antoine PLATEAU (1759-1815) : A. Bergmans & A. Stofferis, un des meilleurs peintres de fleurs de son temps - Biographie d'Antoine Plateau, dans Een belvedère aan de Schelde. Paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797), Bruxelles, 2010, p. 557.

In 2004 behaalde An STOFFERIS haar master's degree in Tourism & Management aan de Universiteit Businesschool Antwerpen. In datzelfde jaar vestigde zij zich in Frankrijk om er op de Belgische Ambassade van Parijs te werken, maar de passie voor geschiedenis en genealogie bleef voortbestaan. Zij besloot uiteindelijk om haar genealogische kennis bij te schaven door een cursus 'Généalogie familiale, successorale & foncière' te volgen. En zes jaar later richtte An STOFFERIS het erfrechtelijk bureau 'International Genealogy Services SAS' op dat gevestigd was in 'Les Hauts-de-France' (FRANKRIJK). Aanvankelijk was zij als erfrechtelijke genealoog overwegend in de BENELUX landen actief en dit omwille van haar taalkundige competenties en haar degelijke kennis van de archivalische bronnen. In 2019 besloot An STOFFERIS naar haar thuisland België terug te keren om aldaar International Genealogy Services Belgium op te richten. Een professioneel onderzoeksbureau dat wereldwijd assistentie verleent bij erfrechtelijk onderzoek.

Naast haar werkzaamheden als erfrechtelijke genealoog bij International Genealogy Services Belgium is An STOFFERIS sinds een aantal jaren een trouwe medewerkster van het Nederlands televisieprogramma Verborgen Verleden.

An STOFFERIS is tevens lid van The International Association of Professional Probate Researchers, Genealogists and Heir Hunters, van The Association of Professional Genealogists (www.apgen.org) en van Interpret Europe (www.interpret-europe.net).

10 

Meer dan 10 jaar ervaring!

6

Minstens in 6 continenten actief!

100

Wereldwijde verplaatsingen !