In ieder land blijven er menig miljoenen euro's aan ongeclaimde tegoeden liggen. De herkomst van deze tegoeden zijn heel divers: geld uit een beheerde nalatenschap (erfenis), een terugeising bij een faillissement of schuldsaneringszaak, het prijskaartje in geld van niet-opgeeïste waardepapieren...

Kortom tegoeden waarvan niet bekend is wie er recht op heeft. Het kan gebeuren dat de bewaarder van de gelden (= professionelen - financiële of verzekeringsinstellingen - bedrijven - vereffenaars of executeren) de begunstigden niet kan terugvinden. De gelden kunnen bijgevolg niet teruggestort worden. Vaak worden deze in bewaring bij de overheid gegeven, met name in de zogenaamde consignatiekas; waarna het na het verstrijken van een bepaalde termijn het tegoed in de handen van 'vadertje' staat komt. Deze tegoeden kunnen voor het einde van de termijn door of namens de rechthebbenden geclaimd worden. 

International Genealogy Services Belgium  biedt zowel aan particulieren als aan professionelen de adequate dienstverlening aan om na te gaan of u in aanmerking komt voor een erfenis of geld uit faillissement//schuldsaneringszaak. Dergelijke nasporing wordt in België door International Genealogy Services Belgium persoonlijk uitgevoerd, doch blijkt het spoor naar andere landen te leiden dan coördineren wij het onderzoek in samenwerking met de lokale collega's aldaar. 

International Genealogy Services Belgium is ook het aanspreekpunt voor vereffenaars! Hun takenpakket  kan zeer uitgebreid zijn en soms kan een vereffenaar bij de liquidatie van een faillissement geconfronteerd worden met het moeten in kaart brengen van de rechthebbenden. 

Geld In De Kooi