International Genealogy Services Belgium werkt samen met diverse opdrachtgevers zowel particulieren als notarissen en overheidsinstellingen... Meestal starten wij ons onderzoek op met als enig vertrekpunt een uittreksel uit de burgerlijke stand. Doch met zeer weinig informatie, lossen wij de meest ingewikkelde genealogische vraagstukken op. Door onze samenwerking met talrijke buitenlandse correspondenten zijn wij in staat om het onderzoek wereldwijd te organiseren.

De informatie die wij over u en uw familie verzamelen, wordt enkel gebruikt binnen het strikte, wettelijke kader van onze missie die wij van de opdrachtgever krijgen. Wij vragen u ons zoveel mogelijk de juiste inlichtingen te bezorgen, opdat wij het onderzoek grondig zouden kunnen uitvoeren.  Wij starten het genealogisch onderzoek in de archieven bewaard in de gemeenten waar uw familieleden vertoefden. Het onderzoek kan meerdere maanden duren; afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de grootte van het dossier. Op regelmatige basis lichten wij u in over de vorderingen van het onderzoek.

Aan het einde van de opzoekingen sturen wij een eindverslag naar onze opdrachtgever vergezeld van :

-een onderzoekskalender met een overzicht van het bronnenonderzoek e.a.
-digitale producties van het archiefmateriaal
-een bestand met de volledige coördinaten van alle erfgenamen
Strategie