Het familieverleden...

Er zijn heel wat mensen die hun familieverleden willen ontdekken. De een is nieuwsgierig naar zijn  afkomst, de ander wil de verhalen van vroeger doorgeven aan de kleinkinderen. De zoektocht naar de wortels van uw familie  kan  verrassende feiten opleveren en soms komt u vast te zitten in uw genealogisch onderzoek. Dan heeft International Genealogy Services de ervaring en de kennis om  de kale gegevens om te zetten in een levend en aansprekend verhaal.

International Genealogy Services zoekt voor u documenten en andere informatie op over personen en plaatsen (en kan deze indien gewenst vertalen). Dit genealogisch advies beperkt zich echter niet tot Frankrijk, maar wij verrichten desgewenst onderzoek op internationaal niveau (ondermeer in België, Nederland, Luxemburg...).

Elke familie is uniek om genealogisch onderzoek naar uit te voeren.  Zo biedt International Genealogy Services een brede waaier van  producten en diensten aan :

  • het ontrafelen van een familiegeschiedenis door in Frankrijk (en daarbuiten) stamboomonderzoek te verrichten : via een eenvoudige stamreeks of parenteel staat
  • het verrichten van huizenonderzoek : de geschiedenis van uw pand of perceel  en de zoektocht naar haar opeenvolgende eigenaars door de eeuwen heen
  • het uitvoeren van genealogisch en historisch onderzoek in diverse gegevensbestanden op verschillende plaatsen : gaande van parochieregisters, notariële minuten, juridische archieven, volkstellingen, militaire archieven...
  • heraldisch onderzoek : onderzoek naar een 'oud familiewapen' en raadgeving bij het ontwerpen van een nieuw wapen
  • realisatie  van een  familiekroniek of een persoonlijk levensverhaal - gebaseerd op het toepassen van diverse interviewtechnieken
  • publicatie van een familie -of herinneringsboek rijkelijk gedocumenteerd met foto's en illustraties
  • historisch onderzoek naar een streek, beroepsgroep of de herkomst van een naam

Image De Guerre

Het resultaat van gedegen historisch onderzoek verdient een fraai eindproduct. Dat kan zijn in de vorm van een genealogisch naslagwerk met aantrekkelijke vormgeving en uiteraard goed gedocumenteerd. Afhankelijk van uw wensen  kan ook gekozen worden voor : een artikel, een biografie, een 'in memoriam' ...

International Genealogy Services staat u graag bij inzake het publiceren van al uw genealogisch materiaal.