Cultuur en Industrieel erfgoed

Sinds de jaren negentig kent de interesse voor cultureel en industrieel erfgoed een snelle evolutie. De jaarlijkse Open Monumentendagen brengen telkens vele bezoekers op de been. Tot in de kleinste gemeenten werken lokale comités en verenigingen projecten uit om hun cultureel en industrieel erfgoed voor een breed publiek te ontsluiten.  Door de vele overnames of faillissementen vervaagt de identiteit van ons industrieel patrimonium. 

Om een blijvend inzicht te geven in de rijke geschiedenis van uw stad of van uw bedrijf, kan u bij International Genealogy Services terecht voor lokaal en bedrijfhistorisch onderzoek.

International Genealogy Services kan u helpen bij het schrijven van uw streek -en dorpsgeschiedenis en wil zo lokale initiatieven steunen die betrekking hebben op de maatschappelijke integratie van het materieel cultureel erfgoed binnen een regio of een stad. 

International Genealogy Services is het aanspreekpunt voor het ondersteunen van lokale activiteiten, gaande van het organiseren van tentoonstellingen, het schrijven van gelegenheidspublicaties, het organiseren van lezingen en studiedagen...

Versterk het imago van uw bedrijf !

Travailleur

Elk bedrijf heeft zijn geschiedenis : het verhaal van de oprichting, markante feiten over de oprichter en zijn personeelsleden, de ontwikkeling van de eigen bedrijfscultuur, tijden van succes maar ook tijden van crisis, oorlog en wederopbouw... 

Bedrijfsarchieven maken deel uit van ons cultureel erfgoed. Een bedrijf kan zoveel betekend hebben voor een regio en voor een economische sector dat de relicten ervan niet zomaar mogen teloorgaan.

Genoeg materie dus om uw bedrijfsgeschiedenis te schrijven !

International Genealogy Services helpt u bij het uitvoeren van gedegen historisch onderzoek door het vastleggen van belangrijke feiten in de vorm van een jubileumboek of brochure.  Dit is een blijvend en tastbaar aandenken waarmee u uw relaties een origineel geschenk kunt geven en in combinatie met het organiseren van een tijdelijke expositie biedt u uw genodigden de gelegenheid aan om  kennis te maken met de 'savoir-faire' van uw bedrijf. 

Daarnaast voert International Genealogy Services historisch merkenonderzoek uit, waarmee de identiteit van uw merk ook in de toekomst gewaarborgd kan worden. Kennis van de producten en merken die uw bedrijf in het verleden heeft geproduceerd kan vaak tot verrassende nieuwe ontwerpen leiden.

Tevens kan u zich beroepen op International Genealogy Services voor het indexeren en  inventariseren  van uw bedrijfsarchief .