Onze werkwijze

International Genealogy Services werkt samen met diverse opdrachtgevers als particulieren, notarissen en overheidsinstellingen...

Meestal starten wij ons onderzoek op met als enig vertrekpunt bijvoorbeeld een uittreksel van een overlijdensakte... Zelfs met zeer weinig informatie, lossen wij de meest ingewikkelde genealogische vraagstukken op. Door onze samenwerking met talrijke buitenlandse correspondenten zijn wij in staat om het onderzoek wereldwijd te organiseren.

International Genealogy Services hecht veel belang aan de bescherming van uw privéleven. De informatie die wij over u en uw familie verzamelen, wordt enkel gebruikt binnen het strikte, wettelijke kader van onze missie die wij van de opdrachtgever krijgen.

 International Genealogy Services verricht zijn onderzoek met een enkel  doel dan historisch familieonderzoek of erfrechtelijk onderzoek.

Wij vragen u ons zoveel mogelijk de juiste inlichtingen te bezorgen, opdat wij het onderzoek grondig zouden kunnen uitvoeren. 

Zodra wij onze opdracht ontvangen hebben, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging van de ontvangst en van de opening van het dossier. Wij  starten  het genealogisch onderzoek in de archieven bewaard in de gemeenten waar uw familieleden vertoefden. Het onderzoek kan meerdere maanden duren; afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en de grootte van het dossier. Op regelmatige basis lichten wij u  in over de vorderingen in het dossier.

Aan het einde van het onderzoek sturen wij een eindverslag naar onze opdrachtgever vergezeld van :

  • een onderzoekskalender met een overzicht van het bronnenonderzoek e.a.;
  • digitale producties van het archiefmateriaal;
  • een samenvatting van de resultaten met een genealogisch overzicht;
  • in het kader van erfrechtelijk onderzoek een Excel-bestand met de volledige coördinaten van alle erfgenamen;
  • eventuele suggesties voor toekomstig onderzoek.