Ons honorarium

Doorgaans is het onmogelijk in te schatten hoeveel een opdracht, een advies u zal kosten. Een en ander hangt af van de duur van een onderzoek,  de verwikkelingen tijdens een onderzoek, de aard en de techniciteit van een dossier.
Bij de eerste consultatie kan evenwel een voorzichtige inschatting worden gemaakt. Een offerte voor een onderzoek is gratis. 

Wij vragen u alles samen te brengen omtrent de eerste (oudst) bekende generaties en ons aan te tonen waar u in het onderzoek vastliep. Ons eveneens een overzicht te bezorgen van welke bronnen er reeds werden geraadpleegd en in welke streek.  

Enkel op die manier kunnen wij een realistische offerte maken.  Alvorens een onderzoek aan te vatten maken we een kostenraming en wachten we op 'groen licht' van de opdrachtgever. Om onaangename verrassingen te vermijden, worden voorschotten of provisies gevraagd, zowel bij aanvang als tijdens de behandeling van het dossier. 

Tarieven

Onze honorariumstructuur is transparant en flexibel.

Wij werken altijd op basis van een vooropgesteld honorarium.  Doch in het kader van erfrechterlijk onderzoek werken wij eveneens op basis van een vooropgesteld honorarium of volgens het internationale gebruik dat als algemene regel een variabele vergoeding voorziet, namelijk een percentage van de nalatenschap. Het tarief wordt op voorhand in een bestek gecommuniceerd. 

Wij respecteren het principe om nooit de overeengekomen raming te overschrijden of supplementaire kosten te maken zonder uitdrukkelijk akkoord van onze  klant.

Kosten worden als volgt verrekend  :

  • vaste dossierkosten (overheadkost kantoor)
  • kopie, print, email en inkomende fax, telefonie
  • verplaatsingskosten