Ons engagement

International Genealogy Services  hecht veel belang aan beroepsethiek :

  •  De genealogen engageren zich om hun vakkennis integraal in dienst te stellen van het genealogisch en historisch onderzoek. In het kader van erfrechtelijk onderzoek verbindt International Genealogy Services er zich toe al zijn kennis te gebruiken om de erfgenamen op te sporen en de juiste erfopvolging op te stellen.
  • Een absoluut beroepsgeheim te respecteren over de feiten en inlichtingen waartoe de genealogen toegang hebben.
  • Bescherming en respect van uw privéleven.
  •  International Genealogy Services streeft ernaar goede relaties te onderhouden met hun confraters.

Genealogisch en historisch onderzoek is een studiegebied dat voortdurend evolueert en vraagt een uitmuntende kennis van alle beschikbare informatiebronnen. Daarnaast vergt genealogisch en historisch onderzoek een feilloos beheer om alle  dossiers geslaagd en correct af te handelen.

 Door haar deskundigheid en professionalisme is 'International Genealogy Services' de ideale partner voor al uw historische en genealogische projecten.

 International Genealogy Services engageert zich derhalve  om : 

  • in de mate van het mogelijke het tijdsbestek te respecteren;
  • de nodige middelen aan te wenden tot een efficient historisch & genealogisch onderzoek;
  • altijd het onderzoek te verrichten op basis van een afgesproken budget;
  • het principe om de overeengekomen raming nooit te overschrijden of supplementaire kosten zonder uitdrukkelijk akkoord van onze opdrachtgever te respecteren.